Inleiding.Wushu is een algemene benaming in China voor traditionele krijgskunsten. Deze wordt weer in 2 hoofdsectoren verdeeld namelijk in de externe stijlen en interne stijlen. Taiji Quan,  in het Westen beter bekent als Tai Chi Chuan,  behoort tot de interne stijlen. De interne stijlen worden weer onder verdeeld in 3 categoriën: Taiji Quan, Bagua en de Xinji. Van de Taiji Quan zijn er 4 stijlen die zeer populair zijn in China. Dit zijn de Yang-, Wu-, Sun- en Chen Taiji Quan. De Yang Taiji Quan stijl is hiervan het bekenst. Taiji Quan betekent spiritueel/intelectueel boxing. De Algemene Chinese Taiji Association heeft in de jaren 50 van de vorige eeuw gestandaardiseerde Taiji Quan vormen ontwikkeld speciaal voor een breed en groot publiek. Dit in opdracht van de Chinese regering. Het was toendertijd namelijk moeilijk om Taij Quan te beoefenen daar deze trainingen zwaar waren en alleen toegankelijk was voor een select publiek. Mede door deze gestandaardiseerde Taiji Quan vormen konden veel mensen Taiji Quan beoefenen en waardoor preventief aan de gezondheid kon worden gewerkt. Deze gestandaardiseerde Taiji Quan vormen en met name de 24 simplefied vorm zijn nu de meest beoefende Taiji Quan vormen in China en in de rest van de wereld.

Leerprogamma.Bij TaijiRoos heeft men de mogelijkheid om een allround beoefenaar in de interne stijlen te worden. Dwz. dat men naast de handvormen van verschillende stijlen ook de Qi Gong series, de traditionele Chinese wapens en de pushing hands kan leren. 
De standaard Taiji Quan vormen.                                                                                                                                                       De Taiji lessen worden volgens een duidelijke structuur gegeven. Na de warming up oefeningen begint men het aanleren van Taiji Quan vormen. Om deze dan naderhand als men ze beheerst individueel of samen met een groep in concentratie/meditatie te lopen. De volgorde van het aanlerenvan de vormen zijn zo samen gesteld dat deze steeds een hogere moeilijkheidsgraad krijgen.  Bij TaijiRoos begint men meestal met de moderne gestandaardiseerde en mooie Simplified 24 Taiji Quan  vorm. De cijfer: 24 betekend dat de vorm uit 24 technieken bestaat. Het is een goede instap vorm om met Taiji Quan te beginnen. In de jaren 90 heeft men ook de 10- en 16 Taiji Quan vormen ontwikkeld. Dit om de instap drempel om met Taiji Quan te gaan beginnen nog lager te maken. Het gestandaardiseerde Taiji Quan scholings  programma bij TaijiRoos omvat o.a. het aanleren van de 24-, 32-, 42-, 48- en de 88 Taiji Quan formen.
Traditionle Taiji Quan stijlen:
Daarnaast heeft men ook de mogelijkheid om de traditionele taiji quan stijlen te beoefenen zoals de Yang-, Chen-, Sun-, en Wu Taiji Quan stijlen. Iedere traditonele Taiji Quan stijl heeft zijn specifieke bewegingen.  Bijv.: Op lichamelijk en technisch zwaarder niveau dan de Yang stijl is de Chen stijl.  Deze stijl heeft zijn accenten op een diepe en brede stand van de benen en de armbewegingen zijn ronder en dynamischer dan de Yang stijl.  De Chen stijl wordt bij TaijiRoos de 18-, 36- en 56vormen onderwezen.
De andere Interne stijlen.
Ba Gua is een interne stijl waar flexibiliteit, beweeglijkheid en gratie de boventoon voert. De formen lopen meestal in een denkbeeldige cirkel waarbien zich concentreert op het midden van de circel. Ba Gua betekent: gebruik makend van de 8 richtingen. Dit is een filosofisch begrip uit het Taoisme. Bij de Ba Gua zijn de Zhang en Yin stijl de bekenst.
Xinji is een rechtlijnig en krachtige interne stijl. Gebruik makend van de wil en de geest. Waarbij explosieve kracht ontwikkelt wordt vanuit de wil en de geest en zo zijn weg baant naar buiten door de botten en spieren.
Traditionele wapens.
Het beoefenen van de traditionele Chinese wapens binnen de Interne stijlen kan men verdelen in drie categorieën nl.:
De korte, de lange en de flexibele wapens.
Bij de interne stijlen zijn het rechtzwaard, waaier en de speer de populairste wapens. Bij TaijiRoos begint men meestal met de traditionle Chinese wapens nadat men eerst de 24 Taiji simplified vorm heeft geleerd. Het leren hanteren met een traditionele Chinese wapen is dan gemakkelijker omdat veel van de technieken van de handvorm veelal terug komt in een wapenvorm. Met name de beenstanden en houdingen van het lichaam.
Pushing hands.                                                                                                                                                                               Hier leert men de Taiji Quan technieken met een partner. De Taiji Quan technieken zoals: “strijk de manen van het paard” of “trek aan het staart van de vogel” doet men nu met een tegenstander. Het zijn oefeningen voor twee personen waarbij het de bedoeling is de kracht en de bewegingrichting  van de tegenstander aan te voelen. In China noemt men dit het luisteren met de handen. De kunst is het om als de ander “aanvalt” dit aan  te voelen (luisteren) en dan wetende uit zijn aanval op tijd weg te draaien of deze te pareren. Hierdoor kun je eventueel ook de kracht van de tegenstander gebruiken gebruiken om de tegenstander simpel uit zijn evenwicht te brengen. De tegenstander probeert meestal zijn krachtsaanval terug te trekken als je deze wordt gepareert en hier kun je weer door goed te luisteren zijn terugtrekkende kracht gebruiken, en dit met minimale eigen kracht,  om weer eventueel hem uit zijn  balans te brengen. Het ontwikkelen van het subtiele gevoel dat nodig is om pushing hands met succes te beoefenen vergt langdurige oefening. Op dit moment worden er bij Taiji Roos 2 pushing hands vormen beoefend. Daarnaast kan men ook de pushing hands technieken beoefenen voor zelfverdediging.
Qi Gong.
Qi Gong wordt al duizenden jaren in China beoefend. De meeste bewegingen lijken op gymnastische oefeningen die veelal op de plaats worden uitgevoerd. Maar ook het nabootsen van dieren wordt veelal beoefend. De oefeningen hebben niet alleen het doel om de pezen en spieren te rekken maar ook vooral om de inwendige organen, de bekken, rug, schouders, nek en hoofd weer soepel en ontspannender te maken. Bij de uitvoering van de Qi Gong wordt op bepaalde energie punten gelet en de bewegingen worden geconcentreerd en in sereniteit uitgevoerd waarbij de longen goed moeten worden geventileerd. De oefeningen werken psychosomatisch. Als het lichaam ontspannen is dan is de geest ook ontspannen. Op dit moment worden bij TaijiRoos de Qi Gong series beoefend van Ba Duan Jin (De 8 waardevolle brokaten) en Wu Xin Ji ( 5 dieren spel). Qi Gong series voor gezondheidbevordering. Zeer effectief is het beoefenen van Qigong in combinatie met meditatie en b.v. Taiji Quan. Hierdoor worden het Ying Yang en de principe van de 5 elementen optimaal beoefend.
En dit is een goede stap op weg naar een goede gezondheid, geluk en een lang leven.